SPICE Level 2 – 16 adet zorunlu Süreç

2 Proje için Gereksinimler/Talepler, Değişiklikler, Hatalar

İŞ TAKİP ARACI üzerinde:

 • En az 2 adet Proje belirlenecek
 • Proje için yeni Gereksinimler, yeni Değişiklik istekleri ve yeni Hatalar analiz edilecek
 • ENG 1, ENG 4, ENG 5, ENG 6, ENG 7, ENG 8, SPL 2 İŞ TAKİP ARACI çift yönlü izlenebilirlik uygulamada ve/veya izlenebilirlik tablosunda sağlanacak

MAN 3-PROJE YÖNETİMİ:-Proje Yöneticisi

 • Proje Takvimi
 • Proje Yönetim Planı
 • Proje Fizibilitesi
 • Proje İlerleme/durum Raporları her Milestone veya 2-3 ayda 1 yapılacak son 2 yıl
 • Toplantı tutanakları yapılacak
 • Görev tanımları yapılıp, kişiler görevlere atanacak, var
  • Proje Yöneticisi
  • Analiz Uzmanı
  • Tasarım Uzmanı
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • Test Uzmanı
  • Kalite Uzmanı

     

ENG 1-GEREKSİNİM TOPLAMA:-İŞ TAKİP ARACI -Analiz Uzmanı

 • Toplantı tutanakları veya Yazılım Talep Formu ile yapılacak
 • Gereksinim Tanımları dokumanı revize olacak

ENG 4-ANALİZ:-İŞ TAKİP ARACI – Analiz Uzmanı

 • Yeni Gereksinimler-SRS, CR, Bug ların Analizi yapılacak

ENG 5-TASARIM:-İŞ TAKİP ARACI -Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Ön Tasarım Dokumanları
 • Detay Tasarım Dokumanları

ENG 6-KODLAMA:-İŞ TAKİP ARACI – Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Yazılım Geliştirme ve Standardı Dokumanı var
 • Birim Test Planı ve Raporu revize olacak
 • Kod Gözden Geçirme yapılacak (Yeni Gereksinimler, CR, Bug ların)
 • İş takip aracı -Kod entegrasyonu ve Commit no eşleştirmesi yapılacak

ENG 7-ENTEGRASYON:-İŞ TAKİP ARACI – Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Entegrasyon Planı, Test senaryoları ve Raporu Yeni Gereksinimler, CR, Bug lar için
 • Regresyon Test Planı, Test senaryoları ve Raporu Yeni Gereksinimler, CR, Bug lar için

ENG 8-TEST: İŞ TAKİP ARACI -Test Uzmanı

 • Alfa-Fonskiyonel Test Planı, Senaryoları ve Raporu Yeni Gereksinimler, CR, Bug lar için
 • Regresyon Test Planı ve Raporu Yeni Gereksinimler, CR, Bug lar için

SPL 2: SÜRÜM YÖNETİMİ-İŞ TAKİP ARACI – Yazılım Geliştirme Uzmanı

 • Kullanıcı Klavuzları her versiyon için yapılacak
 • Sürüm Yönetim Planı var
 • Sürüm Notu ve Raporu Yeni Gereksinimler, CR, Bug lar için revize olacak

SUP 8: KONFİGURASYON YÖNETİMİ:-Proje Yöneticisi

 • Konfigürasyon Durum Raporları yapılacak
 • Baselinelar alınacak
 • Konfigürasyon Maddeleri Listesi revize olacak
 • Konfigürasyon Yönetim Planı var

     

SUP 2-DOĞRULAMA:-Kalite Uzmanı

 • Doğrulama Planı, dokuman gözden geçirmeler
 • Süreç Doğrulama Formları (15 süreç için İlgili Milestone larda yapılacak)

SUP 9-PROBLEM ÇÖZÜM YÖNETİM:-İŞ TAKİP ARACI -Analiz Uzmanı

 • Problem Cözüm Planı var
 • Yeni Problem analizi yapılacak

SUP 10-DEĞİŞİKLİK YÖNETİM:-İŞ TAKİP ARACI -Analiz Uzmanı

 • Değişiklik yönetim Planı
 • Yeni Değişiklik analizi yapılacak

SUP 1-KALİTE GÜVENCE- Kalite Uzmanı

 • Süreç Performans Değerlendirme Level 2 için 15 süreç için yapılacak (LEVEL 2)
 • İç Tetkikler yapılacak
 • DFİ ler yapılacak
 • Kalite Güvence Planı var
 • YGG (yillik)

SUP 7-DOKUMANTASYON SÜRECİ- Kalite Uzmanı

 • Dokumantasyon Süreci Planı
 • Dokuman Gözden Geçirme yapılacak

MAN 5: RİSK YÖNETİM-Proje Yöneticisi

 • Risk Yönetim Planı var
 • Risk Takip Formu yapılacak

ENG 12: SW VE SYSTEM MAINTENANCE

 • Bakım Planı
 • Sürüm Planı
 • Test Plani

İletişim İçin Tıklayınız

KAYNAK