TSE Sürdürülebilir Veri Merkezi

TSE Sürdürülebilir Veri Merkezi Sertifika programının üçüncü ve son kademesi olan Sürdürülebilir Veri Merkezi Sertifikasının içeriğinde; Operasyon Belgesi (TS EN 50600) Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 14001, TS EN ISO 50001) Sektörel Kriterler (CLC/TS EN 5600-5-1, PUE, CUE, WUE, ERF, REF, CER,ITEEsc, ITEUsv) Emisyon (ISO 14064 standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplaması, Raporlanması, Doğrulanması ve…

TSE Karbon Nötr Veri Merkezi

TSE Karbon Nötr Veri Merkezi TSE Sertifika programımızın ikinci kademesi olan Karbon Nötr Veri Merkezi Sertifikası için; Operasyon Belgesi (TS EN 50600) Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 14001, TS EN ISO 50001) Sektörel Kriterler (CLC/TS EN 5600-5-1, PUE, CUE, WUE) Emisyon (ISO 14064 standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplaması, Raporlanması, Doğrulanması, Azaltımı ve Denkleştirilmesi) Yaşam…

TSE Operasyon Belgesi

TS EN 50600 Veri Merkezi Belgelendirme Programı Tasarım Belgesi Tesis Belgesi Operasyon Belgesi Sürdürülebilir Veri Merkezi Belgelendirme Programı Yeşil Veri Merkezi Karbon Nötr Veri Merkezi Sürdürülebilir Veri Merkezi   TSE Operasyon Belgesi (Veri Merkezleri İçin) Veri Merkezi Operasyonu, büyük miktarda veri, hizmet ve uygulamaların yönetimini, verilerin korunmasını ve güvenliğini içerir. Tesis inşaatı tamamlanarak faaliyete geçmiş…

TSE Veri Merkezi Operasyon Belgesi EN 50600

Veri Merkezi Belgelendirme ve EN 50600 TSE Operasyon Belgesi 3 Kasım 2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” deki “Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendi kapsamında yer alan veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3),…

Topluluk Bulut Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Süreçler

Topluluk Bulut Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Süreçler Temmuz 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber (Rehber) yayınlandı. Rehber içerisinde topluluk bulutu hizmeti verecek dış hizmet sağlayıcıların uyması gereken kurallar ve TCMB tarafından verilecek uygunluk için izlenmesi gereken adımlar…