ISO 27001 2022 Versiyonu Farkları

ISO/IEC 27001:2022’deki değişiklikler Çok önemli bir değişiklik, BGYS’nin uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli süreçlerin ve bunların BGYS içindeki etkileşimlerinin tanımlanması gerekliliği Madde 4.4‘teki kuruluş bağlamına eklenir. Bu açık gereklilik ISO/IEC 27001:2022’yi Uyumlaştırılmış Yapı’ya (ÜDY) göre diğer yönetim sistemlerinin en iyi uygulama yaklaşımıyla aynı çizgiye getirmektedir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi yerleşik, izlenebilir süreçlere ve bunların etkileşimlerine dayanmalıdır. Ek A bilgi güvenliği kontrolleri daha…