TSE Sürdürülebilir Veri Merkezi


Sertifika programının üçüncü ve son kademesi olan Sürdürülebilir Veri Merkezi Sertifikasının içeriğinde;

  • Operasyon Belgesi (TS EN 50600)
  • Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 14001, TS EN ISO 50001)
  • Sektörel Kriterler (CLC/TS EN 5600-5-1, PUE, CUE, WUE, ERF, REF, CER,ITEEsc, ITEUsv)
  • Emisyon (ISO 14064 standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplaması, Raporlanması, Doğrulanması ve Net Zero Karbon Hedefi)
  • Yaşam Döngüsü Analizi (TS EN ISO 14040)
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Hedefler Belirlenmesi ve Gerçekleşme Durumunun Değerlendirilmesi)

kapsamında çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar yapıldığı taktirde veri merkezi “Sürdürülebilir Veri Merkezi” sertifikası ile belgelendirilmektedir.

 

TSE Veri Merkezi Denetim ve Belgelendirme Ücretleri ile ilgili Bilgi Almak için İletişime Geçiniz.