TSE Karbon Nötr Veri Merkezi


TSE Sertifika programımızın ikinci kademesi olan Karbon Nötr Veri Merkezi Sertifikası için;

  • Operasyon Belgesi (TS EN 50600)
  • Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 14001, TS EN ISO 50001)
  • Sektörel Kriterler (CLC/TS EN 5600-5-1, PUE, CUE, WUE)
  • Emisyon (ISO 14064 standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplaması, Raporlanması, Doğrulanması, Azaltımı ve Denkleştirilmesi)
  • Yaşam Döngüsü Analizi (TS EN ISO 14040)

konularında çalışmalar yapılmış olması gerekmektedir. Bu koşullar karşılandığı taktirde başvuru sahibi veri merkezi “Karbon Nötr Veri Merkezi” sertifikası ile belgelendirilmektedir.

 

TSE  Belgesi ile ilgili Bilgi Almak için İletişime Geçiniz.